Speak-up and start a conversation

Teamgesprekken

De effectiviteit van een team valt of staat met de kwaliteit van de gesprekken. Teamgesprekken volgen vaak vaste, onbewuste patronen.

Ook de ‘gevoelstemperatuur‘ binnen een team – de mate waarin team-leden openheid en vertrouwen, erkenning en waardering ervaren – beïnvloedt de kwaliteit van de gesprekken, en omgekeerd.

Door structuur, stijl en ambiance van gesprekken bewust af te stemmen op de situatie, kunnen teams de kwaliteit van hun gesprekken op een hoger plan brengen.

Oplossingen

Wij helpen teams effectief samen te werken door:

  • teams te helpen reflecteren op de kwaliteit van team-gesprekken
  • handvatten te bieden om structuur en stijl van gesprekken af te stemmen op de gesprekssituatie
  • ontwikkeling van luister- en dialoog-vaardigheden
  • gesprekken te faciliteren

Diensten

Strategie co-creatie workshop

In twee dagdelen een strategie voor je bedrijf, organisatie of team.
Verder lezen

Team alignment

Mirror Mirror is een methode waarmee obstakels en kansen voor 'team alignment' (op een lijn brengen) zichtbaar worden gemaakt zodat team-leden beter in staat zijn een gedeelde werkelijkheid te creëren en hun doelen te bereiken.
Verder lezen

intervisie team-gesprekken

Een intervisie-traject waarbij het team onder leiding van een ervaren facilitator zelf leert de effectiviteit van team-gesprekken te versterken.
Verder lezen

Training dialoogvaardigheden

In deze praktische training maak je kennis met de grondbeginselen van dialoog en ga je zelf aan de slag met luisteren, opschorten van oordelen en andere 'gedragingen' die dialoog mogelijk maken.
Verder lezen

Conversatie-toolkit

De conversatie-toolkit helpt team-leads om effectieve conversaties met hun team te voeren over niet alledaagse onderwerpen. Bijvoorbeeld wanneer een nieuwe strategie, fusie of overname of andere organisatie-brede verandering ophanden of in uitvoering is. 
Verder lezen