Speak-up and start a conversation

organisatiebrede gesprekken

Waar staan wij als organisatie voor, waar gaan we naar toe en hoe doen we dat? Organisatiebrede gesprekken helpen om gemeenschappelijke beleving en coherente actie te creëren rondom strategie, identiteit en verandering.

Organisatiebrede gesprekken spelen ook een cruciale rol in samenwerking. Hoe beter die samenwerking, hoe sneller de organisatie weet in te spelen op externe uitdagingen. Daarom is het belangrijk regelmatig stil te staan bij de kwaliteit van de gesprekken en het communicatieklimaat waarin deze zich afspelen.

De rol van dialoog

Wanneer het doel is om mensen op een lijn te krijgen, is dialoog onontbeerlijk. Dialoog is een effectieve gespreksvorm om betrokkenheid te creëren, meningsverschillen te overbruggen en nieuwe inzichten op tafel te krijgen. Dialoog zorgt voor betere besluitvorming, sterker draagvlak en effectievere uitvoering.

Oplossingen

Wij ontwerpen en faciliteren dialoog over identiteit en strategie, verandering en de kwaliteit van de gesprekken binnen de organisatie. Wij maken onder meer gebruik van de volgende werkvormen om vorm te geven aan dialoog: Open Space. World Café. Appreciative Inquiry. Circle. Focus Groepen. Socratische dialoog. Fish Bowl.

Diensten

dialoog over identiteit en strategie

Ontwikkelen en uitvoeren van dialoog-gedreven communicatie-strategieën die medewerkers effectief betrekken bij de formulering en/of uitvoering van beleid rondom identiteit en strategie.
Verder lezen

Dialoog over verandering

Dialoog-gedreven communicatie die medewerkers effectief betrekt bij veranderingen en transformaties.
Verder lezen

audit gesprekseffectiviteit

Inzicht in de effectiviteit van de gesprekken binnen de organisatie en formuleren van interventies om deze te versterken.
Verder lezen