Speak-up and start a conversation
Voorwaarden en Privacy

Website Algemene voorwaarden

Het gebruik van deze website vormt een juridisch bindend contract tussen u als consument en de provider – SPUP en u gaat akkoord met deze voorwaarden door deze site te bezoeken – ongeacht of u zich aanmeldt voor een gratis hulpmiddel of evenement, of een aankoop doet of niet.

Algemene voorwaarden

U gaat akkoord met:

Het respecteren van de intellectuele eigendom, handelsmerken en alle auteursrechten met betrekking tot deze website en SPUP. De inhoud van deze website blijft eigendom van SPUP, inclusief alle materialen: teksten, afbeeldingen, video en audio. Het copyright van deze website en de inhoud ervan is eigendom van SPUP.

Het zich onthouden van ongeautoriseerde log-ins of hacks van deze website, inclusief subdomeinen. Dit omvat ook pogingen om de website of een van zijn componenten te dupliceren.

Het behandelen van alle inzendingen op deze website, afgezien van persoonlijke identificerende informatie (zie ons privacybeleid – hieronder), als niet-eigendomsrechtelijk en niet-vertrouwelijk. SPUP behoudt zich het recht voor om inzendingen te gebruiken, kopiëren, weergeven, verspreiden en publiceren via deze en andere websites die eigendom zijn van de organisatie.

Dat u geen materiaal in enig formaat van deze website zult dupliceren, wijzigen of verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SPUP. U mag ALLEEN links naar pagina’s op deze website delen wanneer deze openbaar toegankelijk zijn en niet worden aangeboden als onderdeel van een betaald product of een betaalde service. Neem in geval van twijfel contact op met SPUP.

Privacybeleid

Dit privacybeleid biedt informatie over hoe SPUP persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, communiceert en gebruikt.

Bij het bezoeken van deze website verzamelt SPUP bepaalde informatie over u tijdens uw bezoek. In het geval dat u ervoor kiest om een ​​gratis of betaalde aanbieding op deze website te accepteren, wordt u verzocht uw naam en e-mailadres als identificerende informatie op te geven.

Deze informatie wordt verzameld en opgeslagen en uw gegevens worden toegevoegd aan ons GDPR- en CAN-SPAM-compliant relatiebeheersysteem.

Wanneer u deze informatie verstrekt, stemt u in met:

1. Het verzamelen en opslaan van de verstrekte informatie

2. De ontvangst van e-mails met betrekking tot het product / dienst waarvoor u zich hebt aangemeld om te ontvangen, onze reguliere nieuwsbrief en andere promotionele berichten met betrekking tot SPUP.

Als u op enig moment deze toestemming wilt intrekken, kunt u zich afmelden via de link op elke e-mail die we via het relatiebeheersysteem verzenden. U kunt ook op elk moment contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website om uw toestemming in te trekken.

Over cookies en gebruik van cookies

Net als bij andere commerciële websites, gebruikt deze website cookies en serverlogs om informatie te verzamelen over hoe onze site wordt gebruikt. Informatie die wordt verzameld via cookies en serverlogs kan de datum en het tijdstip van bezoeken, de bekeken pagina’s, de tijd die op onze site wordt doorgebracht en de websites die net voor en net na onze website zijn bezocht, evenals uw IP-adres bevatten.

Een cookie is een heel klein tekstdocument, dat vaak een anoniem uniek ID bevat. Wanneer u een website bezoekt, vraagt ​​de computer van die site uw computer om toestemming om dit bestand op te slaan op een deel van uw harde schijf dat specifiek is bestemd voor cookies. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw browser sturen als uw voorkeuren dit toestaan, maar (om uw privacy te beschermen) staat uw browser alleen een website toe om toegang te krijgen tot de cookies die al aan u zijn verzonden, niet de cookies die door andere sites naar u zijn verzonden .

IP-adressen

IP-adressen worden door uw computer gebruikt telkens wanneer u verbinding met internet hebt. Uw IP-adres is een nummer dat door computers in het netwerk wordt gebruikt om uw computer te identificeren. IP-adressen worden automatisch door onze webserver verzameld als onderdeel van demografische en profielgegevens die bekend staan ​​als “verkeersgegevens”, zodat gegevens (zoals de webpagina’s die u opvraagt) naar u kunnen worden verzonden.

E-mail informatie

Als u ervoor kiest om met ons te corresponderen via e-mail, behouden we mogelijk de inhoud van uw e-mailberichten samen met uw e-mailadres en onze antwoorden. We bieden dezelfde bescherming voor deze elektronische communicatie die we gebruiken bij het bijhouden van online, mail en telefonische informatie. Dit geldt ook als u zich registreert voor onze website, u aanmeldt via een van onze formulieren met uw e-mailadres of een aankoop doet op deze site. Raadpleeg het onderstaande e-mailbeleid voor meer informatie.

E-mailbeleid

We doen er alles aan om uw e-mailadres geheim te houden. We verkopen, verhuren of leasen onze abonnementslijsten niet aan derden, en we zullen uw persoonlijke gegevens op geen enkel moment aan een derde persoon, overheidsinstantie of bedrijf verstrekken, tenzij strikt verplicht door de wet.

Wij zullen uw e-mailadres uitsluitend gebruiken om tijdig informatie te verstrekken over onze aan u aangeboden diensten.

Gebruik van externe links

Deze website kan links bevatten naar vele andere websites. SPUP kan de juistheid van de informatie die op een gekoppelde site wordt gevonden, niet garanderen. Koppelingen naar of van externe sites die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door SPUP, vormen geen goedkeuring van de producten of informatie die daarin wordt aangeboden.

Gebruik van informatie

Over het algemeen gebruiken we persoonlijke informatie voor het beheer van onze zakelijke activiteiten, het verlenen van service, het bekendmaken van nieuwe informatie en inhoud die beschikbaar is bij SPUP, en het promoten van producten, diensten en evenementen.

We zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verkrijgen wanneer u onze site bezoekt, tenzij u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken, noch zal dergelijke informatie worden verkocht of anderszins worden overgedragen aan niet-gelieerde derden.

We kunnen informatie vrijgeven wanneer dit wettelijk verplicht is, met andere woorden wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist of voor de bescherming van onze wettelijke rechten.

Bescherming van informatie

E-mail wordt niet beschouwd als een veilig medium voor communicatie. Om deze reden verzoeken wij u geen privé-informatie per e-mail naar ons te verzenden. Dit is echter wel toegestaan, maar op eigen risico. Sommige informatie die u op onze website kunt invoeren, kan veilig worden verzonden via een veilig medium dat bekend staat als Secure Sockets Layer of SSL. Creditcardinformatie en andere gevoelige informatie worden nooit via e-mail verzonden.

We kunnen softwareprogramma’s gebruiken om samenvattende statistieken te maken, die worden gebruikt voor bijvoorbeeld het beoordelen van het aantal bezoekers van de verschillende delen van onze site, welke informatie het meest en minst interessant is, het bepalen van technische ontwerpspecificaties en het identificeren van de systeemprestaties of het probleem gebieden.

Voor sitebeveiligingsdoeleinden en om ervoor te zorgen dat deze service beschikbaar blijft voor alle gebruikers, gebruiken we softwareprogramma’s om het netwerkverkeer te controleren op ongeoorloofde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen of anderszins schade te veroorzaken.

Beleidsaanpassingen

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, met of zonder kennisgeving. U kunt er echter van verzekerd zijn dat als het privacybeleid in de toekomst verandert, wij de persoonlijke informatie die u ons onder dit privacybeleid hebt ingediend niet zullen gebruiken op een manier die materieel niet overeenkomt met dit privacybeleid, zonder uw voorafgaande toestemming.

We zijn vastbesloten om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

Contact

Als u vragen hebt over dit beleid of over interacties met SPUP, kunt u een e-mail sturen naar hello@spup.nl

Bijgewerkt, 23/05/2018

  • Delen Op

Diensten

Nieuwste verhalen