Speak-up and start a conversation
Strategie co-creatie workshop

Wat

In twee dagdelen een strategie voor je bedrijf, organisatie of team. Dat kan! Een gemotiveerde groep mensen, een zorgvuldige voorbereiding en een gestructureerde dialoog is alles wat je nodig hebt. Zo sla je twee vliegen in één klap: een rijkere strategie én een hechter, effectiever samenwerkend team.

Voor wie

Deze workshop is geschikt voor elk team dat een professionele strategie wil ontwikkelen voor bedrijf, organisatie of het eigen team.

Waarom

Met deze strategie co-creatie workshop ben je ervan verzekerd:

 • dat een zo groot mogelijke diversiteit aan perspectieven aan bod komt, met een rijkere strategie en een sterker gevoel van verbinding en zingeving bij de deelnemers als resultaat.
 • dat het eindresultaat deelnemers verbindt en motiveert om een gezamenlijke commitment aan te gaan met de strategie als leidraad.
 • dat het strategie-ontwikkelingsproces inhoudelijk en procesmatig professioneel wordt begeleid, zodat deelnemers in elke fase optimaal geïnformeerd en voorbereid zijn en iedereen zich gehoord voelt.
 • dat deelnemers elkaars unieke perspectieven leren onderkennen en begrijpen waardoor het team hechter wordt en de basis wordt gelegd voor effectievere communicatie en samenwerking.

Kerninzicht

Een strategie bestaat alleen in het hoofd van mensen.

Hoe

De workshop wordt gefaciliteerd door een ervaren strateeg en facilitator. De workshop bestaat uit de volgende stappen:

 • Intake en briefing: afbakenen van doel, scope en tijdlijnen, ca. 1 uur.
 • Fact finding: verzamelen van relevante en inspirerende informatie als input voor de strategische dialoog.
 • Voorbereiding dagdeel 1: deelnemers voorzien van materiaal ter voorbereiding en inspiratie.
 • Dagdeel 1: verkenning van visie en ambitie, interne en externe omgeving en resources en een eerste verkenning van strategische oplossingsrichtingen.
 • Voorbereiding dagdeel 2: deelnemers voorzien van inzichten en take-aways dagdeel 1 plus materiaal ter voorbereiding en inspiratie dagdeel 2.
 • Dagdeel 2: keuze van strategische opties, uitwerking op hoofdlijnen en bepalen van belangrijkste prioriteiten.
 • Output: de strategie wordt samengevat in een presentatie deck inclusief strategie-canvas: de kernelementen van de strategie overzichtelijk op één pagina.
 • Follow-up: optioneel terugkom-dagdeel ter bespreking voortgang en bijsturing strategie op basis van praktijkervaringen. Timing in overleg.

Meer Weten?

Vul onderstaand contactformulier in en krijg binnen 1 werkdag antwoord.
Bellen is sneller: +31 (0) 6 518 17 500

Contact