Speak-up and start a conversation
Over SPUP
  1. Mijn doel is mensen in teams en organisaties te helpen betekenisvol met elkaar te communiceren.
  2. Het leidende principe: betekenisvolle communicatie is alleen mogelijk in een omgeving waarin mensen zich veilig en gewaardeerd voelen.
  3. Mijn bijdrage: ik help teams help effectieve gesprekken te voeren, adviseer over interventies die bijdragen aan een cultuur van samenwerking en dialoog, en ontwerp en begeleid gestructureerde dialoog-bijeenkomsten en programma’s.

Enkele kern-inzichten…

Mensen in beweging krijgen

Van organisaties wordt steeds meer verwacht. Meer aanspreekbaarheid. Meer flexibiliteit. Meer betrokkenheid. Medewerkers die de waarden van hun organisatie belichamen en actief uitdragen. In zulke organisaties ervaren medewerkers richting en ruimte. Formele leiders, structuren, systemen en processen zijn er om medewerkers te dienen, niet omgekeerd.

Aanjagers van betrokkenheid

Betekenisvol werk, autonomie, verbondenheid en persoonlijke groei. Uit onderzoek blijkt dat dit waarden zijn die mensen duurzaam motiveren, niet geld of status. Bevlogen medewerkers en een aantrekkelijke werkgeversreputatie beginnen met een werkomgeving die deze waarden weerspiegelt.

Een veilig en open communicatie-klimaat

De werkomgeving heeft grote invloed op gevoelens van welzijn en gedrag. De stijl van communiceren binnen een organisatie is daarbij een van de belangrijkste factoren. De optelsom van de gevoelens van medewerkers over de stijl van communiceren – het  communicatieklimaat – beïnvloedt zelfvertrouwen, motivatie, en de mate waarin medewerkers open staan voor samenwerking. Het communicatieklimaat omvat drie factoren: percepties van openheid en vertrouwen, het gevoel invloed te hebben en het gevoel serieus genomen te worden door collega’s en leidinggevenden. Effectief communiceren en samenwerken kan niet zonder een gezond communicatieklimaat.

Het sociale tijdperk

Online en social media hebben voor een nieuw, gelijker speelveld gezorgd. Belanghebbenden zijn sneller en beter op de hoogte van wat er speelt. Bouwen aan vertrouwen vergt daarom een open, toegankelijke en responsieve stijl van communiceren. Maar het sociale tijdperk biedt ook kansen: door social media gericht in te zetten kunnen samenwerking en cohesie binnen organisaties worden versterkt.

 

Over Marc Amaral

Marc AmaralMarc B. do Amaral is een bevlogen corporate communicatie-specialist, tekstschrijver en spreker met een voorliefde voor interne communicatie. Hij gelooft dat organisaties die maatschappelijk verantwoord handelen én de dialoog zoeken de toekomst hebben. En dat dat begint aan de binnenkant. Het fundament van zo’n ‘communicatieve organisatie’ wordt gevormd door een klimaat waarin medewerkers openheid en vertrouwen ervaren, zich serieus genomen voelen en zich durven uit te spreken.

Na het afronden van zijn HBO-opleiding International Business & Languages en een eerste baan als marktonderzoeker stapte hij op zijn 27e het communicatievak binnen als reclame-adviseur. Bij diverse bureaus bekwaamde hij zich in merk- en themacampagnes, mediastrategie, direct marketing en nog zo wat meer.

Halverwege de jaren negentig maakte hij de overstap naar vermogensbeheerder Robeco waar hij diverse marketingcommunicatie-rollen vervulde en een digitaal en online competentie-team oprichtte, gespecialiseerd in online marketing, CRM en electronic publishing.

Vanaf 2004 heeft hij zich toegelegd op interne communicatie. Bij Fortis en ASR Nederland bracht hij interne communicatie op een hoger plan, realiseerde hij diverse grote events en bijeenkomsten en was hij de drijvende kracht achter een organisatie-brede dialoog over identiteit en strategie.

Sinds 2013 is hij zelfstandig adviseur en helpt hij organisaties bij het vormgeven aan strategische dialoog met interne en externe belanghebbenden. In 2012 behaalde hij dan eindelijk zijn internationale Master’s in corporate communication aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Als extern adviseur werkt(e) hij onder meer voor Chrysler International (Chrysler/Jeep), GlaxoSmithKline, Siemens, Vodafone, VimpelCom, Reputation Institute, Relevant Holdings (onder meer Phone House, Optie1 en iCentre), de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), BNP Paribas, Gatehouse en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

 

  • Delen Op

Diensten

Nieuwste verhalen