Speak-up and start a conversation
Team alignment

Wat

Mirror Mirror is een tool om ‘misalignment’ binnen een team te identificeren en een gestructureerde werkvorm om de oorzaken van ‘alignment gaps’ op een veilige en constructieve manier aan te pakken. Door mensen te vragen hoe zij naar hun werkomgeving kijken en de resultaten te vergelijken worden overeenkomsten en verschillen in perceptie over onder meer strategie en samenwerking zichtbaar.

Waarom

Effectief samenwerken vraagt om meer dan alleen mensen met relevante kennis bij elkaar te brengen. Teamleden staan voor de uitdaging om hun individuele perspectieven te integreren en als hechte eenheid te fungeren.

‘Misalignment’ – cognitieve of gedragsdissonantie tussen mensen – kan leiden tot verminderde productiviteit, demotivatie, stress en frustratie, een hoger personeelsverloop, extra kosten en zelfs tot reputatieverlies, vaak zonder dat men zich bewust is van onderliggende verschillen in perceptie over zaken als strategie, de missie van het team en/of de omgeving waarin het team opereert.

Kerninzicht

Mensen ‘construeren’ zingeving en betekenis door middel van taal om tot een gedeelde realiteit te komen. Daarom is dialoog is essentieel om verschillen in interpretaties en overtuigingen over ‘hoe de wereld werkt’ en waarvoor ‘het team op aarde is’ voor iedereen zichtbaar te maken zodat een ‘gedeelde realiteit’ tot stand kan komen. 80% van de conflicten op het werk wordt veroorzaakt door verhalen die mensen ‘creĆ«ren’ over wat er gebeurt en waarom en op basis waarvan vervolgens actie wordt ondernomen.

Hoe

  1. Mirror Mirror kent twee varianten: Team Reflector en Team Reflector HD.
  2. Team Reflector omvat een e-survey (max. 30 minuten), een alignment rapportage op hoofdlijnen en een workshop van 1 dagdeel.
  3. Team Reflector HD omvat 1-op-1 interviews plus een e-survey (samen max. 60 minuten, een volledige alignment rapportage en een workshop van 1 dag.
  4. In de workshop gaat het team – begeleid door een gecertificeerde facilitator – aan de slag met de inzichten uit de survey en worden acties geformuleerd inclusief criteria voor het meten van de beoogde veranderingen.

Lees hier meer over Mirror Mirror

Meer Weten?

Vul onderstaand contactformulier in en krijg binnen 1 werkdag antwoord.
Bellen is sneller: +31 (0) 6 518 17 500

Contact