Speak-up and start a conversation

Teamgesprekken

De effectiviteit van een team valt of staat met de kwaliteit van de gesprekken. Teamgesprekken volgen vaak vaste, onbewuste patronen.

Ook de ‘gevoelstemperatuur‘ binnen een team – de mate waarin team-leden openheid en vertrouwen, erkenning en waardering ervaren – be├»nvloedt de kwaliteit van de gesprekken, en omgekeerd.

Door structuur, stijl en ambiance van gesprekken bewust af te stemmen op de situatie, kunnen teams de kwaliteit van hun gesprekken op een hoger plan brengen.

Oplossingen

Wij helpen teams effectief samen te werken door:

  • teams te helpen reflecteren op de kwaliteit van team-gesprekken
  • handvatten te bieden om structuur en stijl van gesprekken af te stemmen op de gesprekssituatie
  • ontwikkeling van luister- en dialoog-vaardigheden
  • gesprekken te faciliteren

Diensten

Training verandergesprekken

In deze training ervaar je hoe je als team-lead effectief met je team in gesprek kunt gaan over verandering.
Verder lezen