Speak-up and start a conversation
Dialoog over verandering

Wat

Ontwerp en uitvoering van verandercommunicatie bij:

  • transformaties in mindset en gedrag
  • vernieuwing van IT-systemen en processen
  • fusies & overnames

Waarom

Effectieve verandercommunicatie helpt om gevoelens van onzekerheid te beperken (stabiliteit), vertrouwen in het proces (fairness) te versterken en medewerkers het wat, waarom en hoe van de beoogde veranderingen te doen begrijpen (hearts & minds).

Kerninzicht

Opgelegde verandering wordt vaak als bedreigend ervaren omdat belangrijke emotionele ankerpunten – status, zekerheid, autonomie, verbondenheid en fairness – erdoor geraakt kunnen worden. Dit kan directe gevolgen hebben voor de mate waarin mensen in staat zijn hun werk te doen en samen te werken.

Pas als stabiliteit en vertrouwen in het proces gewaarborgd zijn, ontstaat bij medewerkers mentale ruimte om nieuwe manieren van werken en denken te omarmen.

Hoe

  1. Naast tijdige en adequate informatie over aanleiding, noodzaak, doel en aanpak van de verandering, individuele gevolgen, proces en tijdlijnen, spelen gesprekken een belangrijke rol. Deze worden deels organisatie-breed en deels op afdelings- en/of teamniveau gevoerd.
  2. Het accent in de communicatie verschuift geleidelijk naar verandergesprekken op teamniveau waarbij de organisatie als geheel op gezette momenten bijgepraat wordt over het totale beeld inclusief belangrijke mijlpalen, successen, dingen die wellicht minder goed zijn gegaan en leerpunten.
  3. Vanzelfsprekend is verandercommunicatie alleen effectief als onderdeel van een geïntegreerde veranderaanpak waar ook voorbeeldgedrag, het aanleren van nieuwe vaardigheden, en versterkingsmechanismen in de werkomgeving deel van uitmaken.

Meer Weten?

Vul onderstaand contactformulier in en krijg binnen 1 werkdag antwoord.
Bellen is sneller: +31 (0) 6 518 17 500

Contact