Speak-up and start a conversation
Communicatieklimaat-scan

Vijf kernvragen over uw communicatie-klimaat

Bevordert het communicatieklimaat in jouw organisatie (zelf)vertrouwen en betrokkenheid? Beantwoording van de volgende vragen geeft een indicatie van de conditie van het gespreksklimaat in jouw organisatie.

 1. Ervaren medewerkers de stijl van communiceren door het management als open?
 2. Voelen medewerkers zich vrij om hun mening te geven?
 3. Voelen medewerkers zich serieus genomen bij het uiten van zorgen of suggesties?
 4. Voelen medewerkers zich gesteund door hun collega’s en managers?
 5. Voelen medewerkers zich uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan beslissingen door relevante inzichten te delen

Een ondubbelzinnig positief antwoord op al deze vragen wijst op een gezond klimaat. Zo niet, lees dan vooral verder.

Waarom communicatie-klimaat meten?

Effectieve interne communicatie begint met weten waar je staat. Monitoring van het interne communicatie-klimaat biedt de volgende voordelen.

 1. Creëer een solide, op feiten gebaseerd, vertrekpunt voor uw interne communicatie-strategie
 2. Stel eenvoudig vast waar de prioriteiten liggen: bij inhoudelijke boodschappen, kanalen en media of juist bij het communicatie-klimaat
 3. Maak het volgen van de voortgang eenvoudig
 4. Stimuleer een focus op uw langetermijndoelen in plaats van op de waan van de dag
 5. Toon de toegevoegde waarde van communicatie aan en maak het afleggen van rekenschap eenvoudig

Communicatieklimaat-scan

De communicatieklimaat-scan is beschikbaar in drie uitvoeringen:

Pulse scan
Biedt een snelle, representatieve indicatie van de conditie van het algehele communicatie-klimaat in een organisatie. Omvat een online-enquête met beperkte steekproef.

Basic scan
Verrijkt de resultaten van de pulse-scan met inzichten in de onderliggende factoren. Omvat naast een online enquête interviews binnen een dwarsdoorsnede van de organisatie. De basic-scan biedt daarmee een uitstekend handvat voor gerichte interventies ter verbetering van het communicatie-klimaat.

Deep scan
Biedt een volledig en gedetailleerd beeld van het communicatie-klimaat. Inclusief voor de opdrachtgever relevante uitsplitsingen zoals naar management, hoofdkantoormedewerkers, productiemedewerkers, verschillende lokaties et cetera. Omvat een online enquête en interviews op basis van een gestratificeerde steekproef.

 • Delen Op

Diensten

Nieuwste verhalen