Speak-up and start a conversation
De nieuwe rol van interne communicatie in het sociale tijdperk

Niet-hiërarchische organisatie-vormen winnen gestaag terrein. Organisaties die medewerkers richting én ruimte bieden, blijken effectiever in het vinden van antwoorden op nieuwe uitdagingen. Wat betekent dit voor de rol van interne communicatie? In deze blog een verkenning van een werkterrein waarin principes als self-management en collaborative problem-solving centraal staan.

Flexibiliteit en veerkracht
Mensen leven steeds langer, bedrijven steeds korter. Wat gisteren een duurzaam verdienmodel leek, kan vandaag door ‘disruptieve innovatie’ al weer achterhaald blijken. Natuurlijke selectie in optima-forma. Organisaties passen zich aan door hun flexibiliteit en veerkracht te vergroten. Het nieuwe mantra luidt: continu verbeteren, voortdurend innoveren. Een herwaardering van de rol van de medewerker is het directe gevolg. Het is ook de drijvende kracht achter de welig tierende stroom innovatieve organisatie-modellen die zonder uitzondering beogen de inbreng van medewerkers in organisaties te versterken.

Ruimte voor eigen inbreng
Wat ooit begon als The Toyota Way, een aanpak om het uiterste te halen uit schaarse middelen, is inmiddels uitgegroeid tot een rijkdom aan nieuwe organisatorische levensvormen. Lean, Agile, DevOps en Holacracy zijn bekende voorbeelden. Wat ze gemeenschasppelijk hebben is de grote nadruk op communicatie en samenwerking. En dat medewerkers meer ruimte krijgen voor eigen inbreng. De achterliggende gedachte luidt: autonomie motiveert en goeie ideeën kunnen overal vandaan komen.

Stop trying to sell top management’s messages
In hiërarchisch georienteerde organisaties fungeert communicatie vooral als interne spin doctor: “selling messages from the top”. De gebruikte technieken, persuasief en/of verleidend, zijn geleend van PR en Advertising. Veel zenden, weinig ontvangen. Overzichtelijk maar ook ondankbaar. Het gevolg is vaak een gapend gat tussen corporate story en de realiteit op de werkvloer. Tel daarbij op een chronisch gebrek aan authentieke dialoog en het resultaat is voorspelbaar. Boodschappen van hogerhand vinden zelden vruchtbare aarde. De reputatie van het interne communicatie-vak lijdt er zichtbaar onder. Gelukkig biedt het veranderende landschap volop kansen om het beter te doen.

Dialoog en samenwerking
Hoe kan interne communicatie haar relevantie terugwinnen? Door organisaties de helpende hand te bieden bij de prioriteiten van vandaag: een gedeeld gevoel van missie en betekenis, echte betrokkenheid, en een “collaboration-oriented culture” (collaboration is meer dan samenwerken!). Want die drie-eenheid heeft alles te maken met communicatie. Maar dan wel in de ware zin van het woord. Dialoog en participatie vormen de sleutel. Ruimte krijgen om op je eigen manier betekenis te geven aan je werk, serieus genomen worden en een veilige omgeving ervaren die je stimuleert om je uit te spreken in plaats van de andere kant op te kijken.

Van spin doctor tot gespreksleider
Dit alles betekent voor interne communicatie een fundamentele mind-shift. Hang die rol van spin doctor aan de wilgen en ontwikkel je tot facilitator en gespreksleider van de interne dialoog. Door een organisatiecultuur met een stevig gehalte aan dialoog en participatie te helpen creëren, kan interne communicatie een cruciale bijdrage leveren. Dat is de route naar gedeelde betekenis, betrokkenheid en samenwerking. Het succes van de volgende strategische stap of innovatie van jouw organisatie hangt ervan af. De keuze is eenvoudig: mee-evolueren of irrelevant worden.

  • Delen Op

Diensten

Meer verhalen