Speak-up and start a conversation
Hoe je een gezond communicatie-klimaat creëert

Hoe we op het werk in ons vel zitten, heeft alles te maken met het antwoord op drie simpele vragen:

 1. Ervaar ik openheid en vertrouwen in de interactie met collega’s, leidinggevenden en top management?
 2. Heb ik een stem in de gang van zaken en invloed op beslissingen die mij raken?
 3. Kan ik rekenen op de steun van mijn collega’s en leidinggevenden als het erop aankomt?

Ons collectieve gevoel over deze vragen wordt communicatie-klimaat genoemd en is van grote invloed op twee kenmerken van veel duurzaam succesvolle organisaties: hoge betrokkenheid en een cultuur van samenwerking. In deze blog lees je wat een gezond communicatie-klimaat precies is, wat het oplevert en hoe je het kunt verbeteren.

 

De kwaliteit van de onderlinge relaties

Communicatie-klimaat is een maatstaf voor de kwaliteit van de relaties op het werk. Het communicatie-klimaat kan worden gemeten op het niveau van de gehele organisatie of onderdelen daarvan, zoals een vestiging, afdeling of team.

 1. Vertrouwen: Hebben medewerkers vertrouwen in elkaar, hun leidinggevenden en het top management Voelen mensen zich vrij om zich uit te spreken zonder bang te hoeven zijn hun positie in gevaar te brengen?
 2. Openheid: Hebben medewerkers het gevoel dat management en leidinggevenden open en transparant communiceren of is de berichtgeving van bovenaf vooral een “goed nieuws-show”?
 3. Stem hebben Voelen medewerkers zich gehoord bij beslissingen die hen raken? Hebben zij het gevoel zorgen en suggesties vrijuit te kunnen delen?
 4. Steun krijgen: Voelen medewerkers zich gesteund en serieus genomen door collega’s en leidinggevenden?

Een gezond communicatie-klimaat is een randvoorwaarde voor effectieve communicatie. Het bevordert zelf-vertrouwen, betrokkenheid en samenwerking. Medewerkers staan meer open voor boodschappen van het management en voor elkaar. Investeringen in HR- en communicatie-programma’s leveren daardoor meer rendement op. Zo draagt een gezond communicatie-klimaat bij aan de effectiviteit, vitaliteit en weerbaarheid van organisaties. Het maakt communicatie-klimaat tot een onmisbare factor bij het verbeteren van de prestaties van de organisatie als geheel.

Alles wijst erop dat investeren in het communicatie-klimaat een van de meest effectieve manieren is waarop organisaties hun slagvaardigheid kunnen vergroten. En het hoeft niet veel te kosten. Dus hoe pak je dat nu aan? Eén zwaluw maakt nog geen zomer, dat ligt al in de term klimaat besloten. Een cultuuromslag is vaak onvermijdelijk. Hier volgen enkele uitgangspunten:

 1. Laat het beoogde communicatie-klimaat op een logische manier aansluiten bij visie, missie en strategie.
 2. Verzeker je van onvoorwaardelijke en ondubbelzinnige steun uit de top (bij grotere organisaties ook het senior management) voor het einddoel en de aanpak en maak deze steun zichtbaar en voelbaar.
 3. Zorg samen met HR, management en communicatie voor een integrale verander/communicatie-aanpak.
 4. Creëer ‘unavoidable exposure’, een onontkoombare blootstelling aan de gewenste communicatie-cultuur, die overal in de organisatie zichtbaar en voelbaar is.
 5. Walk-the-talk: geloofwaardigheid en consistentie zijn essentieel; er mag geen licht zitten tussen berichtgeving via interne media en wat managers zeggen en doen.
 6. Breng systemen en processen zoals recruitment, beoordeling en beloning in lijn met het beoogde communicatie-klimaat.
 7. Benoem en beloon voorbeeldgedrag.
  Voer een ‘zero tolerance’-beleid voor gedrag dat de geloofwaardigheid van de beoogde veranderingen ondergraaft, ook op team-niveau.
 8. Go slow to go fast: wees erop voorbereid dat het betrekken van medewerkers bij beslissingen meer tijd kost en verwachtingen schept, dat spel moet de organisatie leren spelen. Bovendien wordt deze ‘verloren’ tijd in de uitvoeringsfase door de hogere betrokkenheid vaak meer dan goed gemaakt.
 9. Communiceer open en transparant: meld niet alleen het goede nieuws maar ook tegenslagen en vermijd voor alles eufemistische, versluierende frames om onwelgevallig nieuws alsnog positief te duiden.
 10. Betrek medewerkers bij de manier waarop vormgegeven wordt aan het beoogde communicatie-klimaat.
 11. Neem tegenwerpingen en problemen waar medewerkers tegen aanlopen serieus.
 12. Hou vol

Tot slot, geloofwaardigheid en consistentie zijn essentieel. Verbetering van het interne communicatie-klimaat vereist dan ook duurzame commitment vanuit de top en is idealiter geworteld in visie, missie en strategie. Daarnaast dienen ook systemen en processen en zaken als recruitment, beoordeling en beloning in lijn gebracht te worden met de beoogde cultuur.

 • Delen Op

Diensten

Meer verhalen