Speak-up and start a conversation
intervisie team-dialoog

Wat

Een intervisie-traject waarbij het team onder leiding van een ervaren facilitator zelf leert de effectiviteit van team-gesprekken te onderkennen en te versterken.

Waarom

Als de kwaliteit van de gesprekken binnen het leiderschapsteam te wensen overlaat, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. Kansen en risico’s die onvoldoende aandacht krijgen, ondermijning van team-cohesie en een negatieve invloed – via ‘sociale besmetting’ – op de kwaliteit van de gesprekken in de rest van de organisatie.

Kerninzicht

Ieder team is kwetsbaar voor het ontstaan van vaste patronen in de onderlinge gesprekken en het binnensluipen van allerlei vormen van ‘bias’. Druk om tot snelle besluiten te komen, werkt het ontstaan van onvoldragen consensus in de hand. Door bewust met gesprekspatronen en gesprekssituaties om te gaan kan de effectiviteit van team-gesprekken duurzaam worden versterkt.

Hoe

In een tweetal intervisie-sessies onderzoekt het team zelf – aan de hand van een voorafgaande diagnose – welke patronen zich in gesprekken voordoen, hoe effectief die patronen zijn en hoe de effectiviteit van onderlinge gesprekken kan worden versterkt. In periodieke vervolgsessies wordt het leer- en veranderproces verdiept en bestendigt. De sessies worden geleid door een ervaren facilitator.

Details

De intervisie omvat de volgende onderdelen:

  1. Diagnose: in kaart brengen van de kwaliteit van de gesprekken via een korte online survey en individuele interviews
  2. Feedback sessie: inventariseren van perspectieven, gesprekspatronen en onderliggende factoren; 1½ uur
  3. Workshop: verbeter-prioriteiten en interventies vaststellen met ervaren facilitator; 1½ uur
  4. Vervolg-sessies (optioneel), 4 sessies van 1½ uur per kwartaal gedurende een jaar

Meer Weten?

Vul onderstaand contactformulier in en krijg binnen 1 werkdag antwoord.
Bellen is sneller: +31 (0) 6 518 17 500

Contact